Demokrati på nätet?

Hur demokratisk är nätet egentligen? Har du någonsin funderat över demokrati på nätet?

Det är nog olika hur vi upplever demokrati på nätet. För er som utför dagliga handlingar på nätet, kan det vara svårt att avgöra.

Hur långt kan det gå?

Följer du utvecklingen kan det vara enkelt för dig att veta vart det är på väg. Är det verkligen utveckling att staten ( EU ) ska bestämma och styra vilka online funktioner vi bör använda och sakta men säkert stängs ute från att använda vissa andra tjänster? En hel del tjat om GDPR har det varit här på Seomedia inlägg. Vi kommer fortsätta att tjata om GDPR tills den utformas och utövas på ett mer demokratisk sätt som gynnar medborgare och ej vissa andra makter.

Flera av oss får en hel del e-post från olika leverantörer och varumärken. Det handlar om hur användarvillkoren förändras och vad som ska gälla vissa medborgare och vad det gäller för andra. Är det för en positiv utveckling? eller helt tvärtom att styra olika starka varumärken mot deras eget slut? Google är exempel varumärket som oftast skickar ut e-post om nya användarvillkor för olika tjänster. Microsoft är ett annat som även skickar ut nyheter om exempelvis Google funktioner upphör att gälla osv.

Nyligen har det varit en hel del tjat på Facebook och dess tjänster med olika applikationer. Vad är det egentligen som händer bakom kulisserna? Vem och vilka blir tvungna att agera?

En annan del av det hela är om tjänsten Facebook exempelvis fyllt upp till de kvalifikationer som staterna ställer? Och om staten ställer krav utifrån ekonomiska aspekter, samt säkerhets aspekter. Då skulle jag kunna ta det. Och tycka att, jag bör sluta använda en viss tjänst eller använda på ett sätt som staten bestämmer eller hänvisar till annat likvärdigt. Dock om det handlar om en makt kamp där andra makters vinst intressen och maktutövning går in, känns det verkligen odemokratiskt.

Får du välja? Hur demokratiskt är det?

Det är en viktig fråga att ställa sig om demokrati på nätet. Har du något val kring vissa förhållanden på nätet. Hur har utvecklingen fungerat?

Inte så bra skulle jag vilja påstå. Får äldre välja att ej gå online? Kan personer med funktionshinder välja eller avstå på nätet? Alltså vardagliga tjänster och funktioner.

Flera målgrupper får hjälp att utöva vissa handlingar på nätet för att överleva. Bank ärenden, skatteärenden och andra myndighets utövningar.  Du kan exempelvis ej kunna ringa skatteverket för ett ärende som handlar om din 80 årige mamma eller pappa när de behöver stöd och hjälp. Hur blir det om personen dessutom ej har Bankid? Här har du fått några faktorer att reflektera över.

Demokrati på nätet är samma som demokratin i ditt liv övrigt som finns beskriven i lagboken.