Vad är GDPR på riktigt?

GDPR lagen ska lämpas där det finns anledning att hantera personuppgifter. Personuppgifter kan vara allt från ett namn till allt om en människa. Men hur har det gått då sedan GDPR inskaffades av EU?

I Sverige hade vi redan, lagar som skyddade privata aktörer och deras personliga känsliga uppgifter. Idag kan man inte begära någon uppgift som är viktigt för den enskilda utan att man blir hänvisad till GDPR. Trots medgivande från dig själv kommer du stötta på någon myndighet att använda GDPR som en makt skydd för eget intresse. Fortsätt att läsa om vad är GDPR!

 

Vilka står bakom GDPR?

EU och deras hemliga aktörer verkar stå bakom GDPR. Lagen tillämpas väldigt aktivt för aktörer som vill kunna på ett demokratiskt sätt verksamma online eller fysiskt. Alltså används lagen på ett väldigt o demokratiskt sätt beroende på vilken sida man står. Eller avsikten med online befintligheten. Exempelvis hos Seomedia hanteras inga personuppgifter numera förutom människor som tar kontakt med oss och lämnar uppgifter själva. Dessa uppgifter är sånt som redan finns på nätet. Exempelvis eniro.se och hitta.se.

Du ska även kunna vara ananym med dina personuppgifter även på arbetsplatsen. Om du företräder ett företag ska du kunna bestämma hur dina personuppgifter behandlas av tredje part.

 

Och vilka makter gynnar den?

Lagen GDPR gynnar alltså krafter som vill ge stöd till olika större varumärken. Exempelvis, återigen se över vad som skedde runt Google s varumärken och tjänster. Vilka varumärken och tjänster vill man satsa på nu från Eu s sida?

En forskning påvisar även vilka som har överträtt lagen GDPR mest. Av egen erfarenhet vet jag att det är de själva som arbetat fram GDPR som, även själva överträder lagen gång på gång. Där man även överträder personers integritet.

Sanktioner går ju inte få för dessa aktörer, eftersom GDPR är lagen som kan styras och tolkas på olika sätt. Dessutom har alla rättigheter beskriven i Sveriges lagbok. Alltså kan du fortfarande som medborgare bortse från GDPR om du råkat ut för odemokratiskt bemötanden eller incidenter. Ha då tillhands Sveriges lagbok. Du kan även söka råd och hjälp via jurister.

 

GDPR stod tillsyn under datainspektionen som numera heter Integritetsskyddsmyndigheten.