[google-translator]

SEO-Analys

SEO-analyser är grunden för expert SEO arbete.

För att kunna kartlägga webbplatsens brister och styrkor utför man analyser på webbplatsen som man ska arbeta med.

Från analyser till strategier

 SEO-analys processer är en viktig del av SEO arbetet.

Genom att analysera en rad olika faktorer kan man kartlägga webbplatsens behov kring SEO.

Analyser utförs i tidigt skede som oftast är grunden för SEO strategierna.

Det kan förekomma att SEO experter behöver ändra på sina strategier kring arbetets upplägg, när arbete pågår.

 Kartläggning av webbplatsens förutsättningar

En av de viktigaste faktorer för att lyckas med SEO kvalifikationer är att webbplatsen uppnår optimal hastighet.

Det är ett krav som Google har för att värdera webbplatsen högt. Optimal hastighet är viktigt att uppnå för att få besökare att inte lämna sajten fort.

Kodningar som slöar ner webbplatsen måste kartläggas, webbhotellets skick och andra tekniska egenskaper analyseras och kartläggs för att sedan kunna åtgärda.

Alla delar på webben som hör ihop med SEO ska analyseras.

Marknadsanalyser

Marknadsanalyser påbörjas för att kartlägga sajtens marknad.

Här analyseras konkurrenter och målgruppen.

Målgruppen är alltså besökare som visar intresse för exempelvis produkter och varor som websidan lanserar.

Sökordsanalyser

Sökordsval för målsidorna är avgörande för hur insatserna kring SEO ger effekt. Målsidorna är sidor på webbplatsen som ska leda till förväntade mål.

Förväntade mål kan vara att besökare utför handlingar som köp, skicka e-post eller ringa till företaget.

Sökordsanalyser måste få ta sin tid för att komma så nära som möjligt rätt målgrupp. Viktigaste är att kunna hitta de mest lönsamma sökorden som ska leda till försäljning.

 Sökordsanalysen är den viktigaste delen för att lyckas leda rätt organisk besök till webbplatsen. Om sajten dessutom optimerats för CRO, så får man bästa resultatet.

Tillbaka till Sökmotoroptimering sidan…

Vidare till Offert sidan…