SEO-Analys utförs genom olika metoder, för att kunna optimera sidorna på bästa sätt!

 

Från analyser till strategier

SEO-analyser är grunden för expert SEO arbete.

För att kunna kartlägga brister och styrkor på webbplatsen gör man SEO-Analyser kring olika områden. Det är avgörande för att kunna optimera genom rätt strategier.

SEO experter som fått uppdraget bör presentera en kartläggning och arbetsätt som är lämpligt.

Samarbete mellan uppdragsgivare och SEO Konsulten har stor betydelse för att få resultat på toppnivå!

 SEO-analys processen består av olika delar.

Genom att analysera en rad olika faktorer kan man kartlägga webbplatsens behov kring SEO.

Analyser utförs i tidigt skede, som oftast är grunden för SEO strategierna.

Det kan förekomma att SEO experter behöver ändra på sina strategier kring arbetets upplägg, under arbetets pågång.

 

Kartläggning av webbplatsens förutsättningar

Det finns en rad viktiga faktorer som påverkar sajtens, SEO kvalitet. Hastighet och kompabilitet för olika enheter.  Dörför ska man helst minimera dessa störande faktorerna.

Google ställer krav på att webbplatser laddas inom optimal hastighet. Optimal hastighet är avgörande för att få besökare som väljer att stanna längre.

Kodningar som påverkar negativt webben måste kartläggas, webbhotellets skick och andra tekniska egenskaper analyseras och kartläggs för att sedan kunna åtgärda.

Alla delar på webben som till hör SEO ska analyseras. Stegvis från början till slutet.

 

Marknadsanalyser

Marknadsanalyser påbörjas för att kartlägga sajtens marknad.

Här analyseras konkurrenter och målgruppen.

Målgruppen är alltså besökare som visar intresse för exempelvis produkter och varor som websidan lanserar.

 
 
Sökordsanalyser

Sökordsval för målsidorna är avgörande för hur insatserna kring SEO ger effekt. Målsidorna är sidor på webbplatsen som ska leda till förväntade mål.

Förväntade mål kan vara att besökare utför handlingar som köp, skicka e-post eller ringa till företaget.

Sökordsanalyser måste få ta sin tid för att komma så nära som möjligt rätt målgrupp. Viktigaste är att kunna hitta de mest lönsamma sökorden som ska leda till försäljning.

 Sökordsanalysen är den viktigaste delen för att lyckas leda rätt organisk besök till webbplatsen. Om sajten dessutom optimerats för CRO, så får man bästa resultatet.

Tillbaka till Sökmotoroptimering sidan…