Integritetspolicy

Seomedia

Vår webbplatsadress är: Seomedia.se

 

Webbplatsen samlar viss info om besökare

 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Alla våra formulär för kommentarer byggs på så sätt att användaren bestämmer själv om vilka uppgifter hen vill lämna om sig.

Kommentarer är endast aktiverade för vår bloggsida som heter SEO blogg.

 

 

Media

All media som används här på webbplatsen har godkännande från personer som är med på bild, video och ljudfiler.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Analyser sker i syfte att kunna matcha potentiella kunder till våra utbud av tjänster. SEO-analyser tillhandahålls av SEO teamet hos https://seomedia.se

Med dessa analyser kommer man rätt nära användare som sökt liknande tjänster, med deras online beteende. Dock är analys verktygen så pass att den aldrig kan markera person, eller personuppgifter på något sätt.

Vilka vi delar dina data med

Din data delas endast mellan olika SEO verktyg. Med din data i SEO syfte är ditt online beteende på vår webbplats.

Vilka länkar du klickar och hur länge du stannar.

Övriga uppgifter och personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part.

Undantag kan finnas vid fall där försök till brottslighet uppkommer.

Då kan det komma att man lämnar uppgifter vidare till polis och åklagare.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Dina uppgifter lagras ej på vår webbplats. Du behöver ej skapa medlemskap för att köpa våra tjänster.

Dina uppgifter finns hos online plattform tills första steg i att bli kund hos oss är klart.

Uppgifter som kan kommas lagras är nödvändiga faktura uppgifter.

Du omfattas av personuppgiftslagen och dess riktlinjer vid fall du innehar enskild firma, eller i de tillfällen du själv lämnar dig själv som referensperson.

Alla uppgifter tillhörande personer raderas bort omedelbart efter syftet med kontakten till oss uppfyllts eller vissa gånger omedelbart om vi ej behöver ta åtgärder i för att kunna besvara syftet.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att få utdrag på vilka personuppgifter som lagrats om dig på vår webbplats.

Du kan även begära att få dessa uppgifter raderade.

Du tar kontakt med vår dataskyddsombud.

Uppgifter till ombudet hittar du längst ner på sidan.

Självklart kan du även ringa oss på +46(8) 680 03 46 eller maila Dataskyddsombuden

Vart vi skickar dina upgifter

Dina uppgifter som du väljer att lämna till oss bevaras, sorteras, raderas beroende på ditt intresse hos oss genom e-post lådan som är skyddad för obehöriga genom vår starka server som använder krypterade nycklar vid sändning och mottagande samt bevarande.

Dina kontaktuppgifter

Seomedia tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring och webb tjänster för företag.

Oftast är våra kunder företag. Vi väljer att fullfölja GDPR lagen just för att arbeta i förebyggande syfte.

Dock finns alltid en referensperson eller om företaget bedrivs i form av enskild firma.

Dina kontaktuppgifter som finns hos oss är sån information som du själv väljer att lämna till oss.

Oftast behöver vi endast e-post och webblänk för att kunna besvara offert förfrågningar.

Dessa raderas omedelbart efter att ditt ärende avklarats.

Vi kan bevara dina kontaktinformation i syfte som att ha referensperson att ta kontakt med gällande våra tjänster.

Information lagras i vår kunddatabas som är säkrade enligt krav enlighet med GDPR.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vid dataläcka via e-post

  1. E-post lådan avaktiveras direkt, all personuppgiftslämnare som fanns under tiden till läckor kontaktas omedelbart på ett korrekt sätt under lämpligaste tid på dagen.
  2. Samtidigt underrättas Dataskyddsombudet redan vid upptäckten.
  3. Om situationen är så att Dataskyddsombudet ej är tillgänglig på grund av tid på dygnet eller av annan mänsklig faktor, tar den som upptäckt händelsen direkt kontakt med Datainspektionen och tillbuds rapporterar händelsen.
  4. Händelsen eventuell intrång eller avsikt för brottsliga handlingar polisanmäls direkt och bevisning lämnas till polisen.
  5. Server administratörer tillsammans med webbplats administratörer arbetar parallellt under händelseförloppet för att ta nödvändiga åtgärder.
  6. Alla tjänster hos oss kommer vara i liknande fall otillgängliga tills vi kan säkerställa att vi kan återaktivera våra tjänster och erbjuda kunder våra tjänster i säkerhet.

 

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Företag, privatpersoner och övriga

Nödvändiga uppgifter för alla som besökt vår webbplattform

Dataskyddsombud

Kontakta oss för frågor kring GDPR.

Vill du begära utdrag på om det finns personuppgifter lagrade hos oss om dig?

Du kan även få utdrag på uppgifterna om det finns uppgifter lagrade hos oss.

Du kan även få dina uppgifter att raderas helt eller delvis hos oss.

Skicka e-post till oss, med rubriken GDPR eller personuppgifter. Beskriv vad ditt ärende kring GDPR gäller.

Vår dataskyddsombud innehar

Datainspektionens Cert. Utbildning om GDPR 2018

E-post till Dataskydd

——————————————————————————————

Support it relaterade frågor

+46(8)-680 03 46 – E-post it support