Sökmotoroptimering handlar inte om första sida som många tror. Det handlar om att optimera webbsidor för internetanvändares behov som finns online.

Sökmotoroptimering med rätt fokus

Sökmotoroptimering med rätt teknik ökar synlighet för webbsajten.

 

Missuppfattningen som gynnat SEO skojarna

Missuppfattningen kring SEO har gynnat oseriösa aktörer i många år. Dessa aktörer har förklarat SEO på ett sätt som har gynnat deras egna affärer. Bedragare som har påstått att de kan utföra SEO kallar vi för SEO skojare. Syftet med det sättet som de höll på med var helt enkelt för att tjäna snabba pengar. Effekten av det här sättet har spridit en stor okunskap som är svårt att bryta kring SEO. Än idag tror många att Sökmotoroptimering handlar om att hamna på första sidan i sökmotorn.
Många företag har råkat ut för fula SEO knep som inte gett förväntade effekten. Det är skrämmande att många företag som varit utsatta för det fula knepet inte vet om vad de har varit utsatta för.
Det märker vi dels genom samtal med kunder som har fått köpa liknande tjänster.
Vanligt förekommande önskemål av kunderna är att hamna på första sida i sökresultatet med sökord som har alltför lite sökvolym eller med sökord som är mer informativa som egentligen inte ger några nya kunder alls.

Första kontakten med kunder som vill Sökmotoroptimera sina webbplatser

Första kontakten med kunder sker oftast via telefonsamtal. En stor del av kunderna har redan i början en helt fel uppfattning om Sökmotoroptimering. Det är svårt att ändra på uppfattningar om vad Sökmotoroptimering är och vad det innebär. Fokus är på första sida placeringar med sökord som kunder oftast själva tipsar om. För oss SEO konsulter gäller det att förklara på mer pedagogiskt sätt om vad syftet med sökoptimering är och hur man kan matcha sökord med riktiga målgruppen som är blivande kunder.
Det som känns mest jobbigt för företagare att få höra är att SEO arbete är inget som man kan utföra på några dagar. Självklart gäller det att ha förståelse då många företag har spenderat stora summor på olika digital marknadsföring sätt som inte har givit förväntade effekter. Sökmotoroptimering är något som man fortsätter att arbeta löpande med. Det handlar om att nå sökmotorkvalifikationer som man sedan bibehåller genom uppdateringar utifrån sökmotor algoritmer som förändras då och då. Att nå bra standarder inom SEO tar långt tid beroende på egna webbplatsens förutsättningar. Och det här är något vi förklarar för våra kunder. Dessutom ska vissa optimeringar ske under en längre tidsperiod för att utesluta vissa risker som kan medföra negativa effekter på webbplatsens SEO.
Kunder förstår bättre när man har utfört grundliga analyser på webbplatsen och presenterar kartläggningar som handlar om målgruppen och vilka sökord som är mer relevant att använda för att få relevant organiskbesök till webbplatsen. Organiska besökare är ju själva målgruppen som kommer att utföra handlingar på webbplatsen. Med relevant sökordsval och optimeringar på webben kommer man att nå besökare som är potentiella kunder som köper tjänster och produkter.

Varför ska man Sökmotoroptimera webbsidor?

För att få synas online krävs att webbplatsen har Sökmotoroptimering på rätt sätt. Det är vad sökmotorer har som krav för att ge webbsidor möjlighet att synas. Här är det väldigt viktigt att ha kunskapen om varför sökmotorer ställer krav. Dessutom är det viktigt att veta vilka kvalifikationer det förväntas av webbplatser att uppfylla för att få rankas högre. När webbsidor lyckats att uppnå kvalifikationer som förväntas rankas webben upp i sökresultat med olika sökord. För att behålla bra placeringar i sökresultat krävs det att bibehålla optimeringar, och löpande utföra SEO arbete för sajten.
Om sajten inte har optimerats på rätt sätt kommer den inte att synas online. Ända sättet att synas i det fallet är Adwords annonsering. Alltså så syns webbplatsen så länge man betalar för klick annonser. Men fortfarande betyder det inte att webbplatsen kommer att omvandla besökare till nya kunder eller kunna sälja mer. Ju mer webbplatsen optimerats på rätt sätt kommer den desto mer behålla sina besökare som utför köp och andra former av förväntade handlingar.
Sökmotoroptimering utförs för internetanvändare så att de kan surfa på webbplatsen utan problem och utan störande funktioner. Det ska vara lätt att navigera på sajten. Webbsidor ska vara anpassade för användning med olika enheter som finns idag. Oavsett enheter och operativa system som används av besökare ska det fungera lika bra. Strukturen på sidorna ska vara enligt sökmotorkvalifikationer.
Alltså gäller det att få webbsajten användarvänlig. När man lyckats med SEO belönas webbsidor av sökmotorn, genom att placeras där webbsidan syns mycket bättre för potentiella kunder.

Optimal synlighet med nya kunder

För att tydliggöra om synlighet i sökmotorn vill jag börja med den stora frågan. Är det viktigt att synas på första sidan i Google? Ja! Det är viktigt att synas på första sidan i sökresultatet. Men det finns vissa stora faktorer som man ska ha tänkt igenom innan man är där på första sidan.
Självklart är det mycket viktigt att välja rätt sökord att optimera webbsidorna med. Man får ställa sig frågan om, varför man har valt att starta en webbplats. Om det är just för ditt företag, som vill sälja online. Hitta nya kunder eller klienter? Då måste dina sökordsval vara säljande ord eller fraser med stora sökvolymer. Då tycker jag att det väldigt viktigt att synas på första sidan av Google. Däremot är det vilseledande att hamna på första sidan med informativa sökord eller sökord som har minimal sökvolym. Ibland är det så illa att kunder vill synas med sökord som ingen annan än de själva söker på.
För att kunna omvandla besökare till kunder som köper online ska konverteringen på målsidor vara optimala. Vanligaste problemet är när besökare lämnar webbplatsen utan att utföra köp eller andra handlingar om det finns störande moment eller så finns det  ostrukturerade innehåll. Då är det vissa delar som saknas. Då kan det handla om konverteringen som man kan mäta med olika online verktyg. Om man vill ha en webbplats där man ska kunna sälja sina produkter ska man se till att optimera sidan på rätt sätt. Det räcker tyvärr inte endast att synas på första sida i sökresultatet.
Att synas online är viktigt för alla företag. Synlighet på rätt ställe med rätt innehåll kommer ge företaget nya kunder. Dessutom kan man få mer effekt av sina andra digital marknadsföring kanaler om webben har rätt  Sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering har flera olika delar

SEO optimering har flera olika delar som ska utföras utifrån de behov webbsidor har. Det är krävande processer som man utför för att lyckas på rätt sätt. Oftast börjar man arbetet med analyser och kartläggningar av webbsidor och marknaden. Sökordsanalyser är en stor del av analysprocessen och kräver tålamod för att komma så nära som möjligt rätt målgrupp. On-Page optimeringar handlar om att man optimerar webbsidor internt, där man bland annat optimerar målsidor för utvalda sökord. Off-Page optimeringar handlar mer om länkbygge för utvalda målsidor med sökord. Även där introducerar man kunder för online verktyg som Google Business och andra typer av plattformar som är en del av off-Page arbetet. Alla insatser kring off-Page utförs för att väcka positiva uppmärksamhet för webbplatsen. Man utför helt enkelt heltidsarbete kring Sökmotoroptimering.