08-680 03 46 | 0707 91 85 61 info@seomedia.se

Villkor Köp & Avtal

Villkorens Omfattning

 

 

Villkoren gäller för tjänster inom webbhotell, webbsida, Webbutik Och Digital Markndadsförings Tjänster som består av klick annonsering och sökmotoroptimering.

Villkoren omfattar dina rättigheter och ansvar som företagskund och privatkund. Våra villkor för köp/samarbete har utformats för att du som kund ska ha trygghet samt skydd i frågor gällande ditt köp/samarbete med oss.

Villkoren ställer stora krav på SEOMEDIA, men även på dig som kund. 

Vi kvalitetssäkrar våra insatser kring tjänster alla tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Vi följer Svenska Lagar som säkrar rättigheter och skyldigheter för våra kunder och för SEOMEDIA.

1.1 Allmänt

Dessa villkor reglerar ansvar samt rättigheter mellan

Kunden och SEOMEDIA, org. nr 850606-0451 moms SE850606045101

SEOMEDIA.se

info@seomedia.se /08-680 03 46

Hammarby Alle 91, 120 63 Stockholm

Vid beställning och genomförd köp & Försäljning & Uthyrning & hyrning samt nyttjande av Tjänster SEOMEDIA tillhandahåller.

Vid partnersavtal, vid avtal om gällande uppdrag och tjänster vi tillhandhåller. Om inte annat avtalas kring ett avtal gäller dessa villkor för våra kunder/partners och SEOmedia. Du som kund/partner har eget ansvar att ta del av våra villkor samt innehållet. Vi har tydligt skapat en egen sida för vår villkor. Med er beställning, eller tydlig handling som tyder på att ni beställt eller önskar nyttja våra tjänster, accepterar ni det här villkoren från den stund ni börjat ta emot/ nyttja våra tjänster. Detta villkor och bestämmelser gäller för alla parter oavsett befattning, om inte annat speciellt har överenskommits med skriftligt, muntligt, eller med andra kommunikationsmedel kring speciell avtal.

Tjänsterna och utbud består av webbhotell, Dedicated Server, DNS, webbplats samt applikationer, webbutveckling, Sökmotoroptimering. klick annonsering samt övriga digital marknadsföringstjänster.

Tjänsterna består av digital marknadsföring samt strategiska utbildningar inom marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Observera att olika villkor och lagar kan komma att gälla beroende på vem kunden är. PrivatKunder & Företagskunder omfattas av olika regler och då gäller olika villkor.

1.2 Privat Kunder måste vara minst 18 år gammal för att kunna genomföra ett köp eller ingå i avtal med SEOMEDIA.

Undantag från 18 års kravet kan endast ske om vårdnashavare intygar att ta fullt ansvar för handlingar och betaltjänster.

Skriftliga, muntliga avtal är bindande för parterna SEOMEDIA och kunden. Viktiga överenskommen punkter noteras noggrant av SEOMEDIA för att alltid följa punktligen överenskommen insats.

Gällande köp/avtal av tjänster som Digital Marknadsföring, Sökmotoroptimering, SEM, Social media tjänster omfattas ej av ångerrätt på 14 dagar. Marknadsföringstjänsterna kan endast ångras senast 1 timme efter köp/avtal genomförs.

Ångerrätt kan utnyttjas inom 24 timmar. Ångerrätt senast 1 timme efter genomförd köp/avtal, ger kunden rätt till fullt återbetalning av genomförd betalning. Ångerrätt inom 23 timmar ger kunden rätt för återbetalning av genomförd betalning på 50% av summan.

SEOMEDIA påbörjar sina insatser ganska omgående. Utförda arbetsinsatser inom online marknadsföring är något som kräver tid och styrka. Och vissa gånger egna utlägg från byråns budget.

Kunden har rätt att ångra sitt köp/avtal inom 14 dagar för tjänster som Webbhotell, Dedicated server, DNS. Utan förklaring kan kunden ångra sitt köp/avtal kring tjänsterna. Vid ånger av köp/avtal ska kunden senast inom 14 dagar skriftligen per E-post, eller muntligt via telefon meddela SEOMEDIA sitt beslut om ånger. Ångerrätt gäller heller inte webbutveckling, samt webbplats byggnationer.

Ångerrätt gäller ej för köp/avtal/beställning av Webbplats design, utveckling, skapa ny sajt. Ångerrätt gäller även ej insatser kring applikationer och webbplattform.

SEOMEDIA ska då återbetala kundens pengar inom senast 3 bankdagar vid tillämpning av ångerrätt från kundens sida.

Kunden har alltid 30 dagars garanti vid köp/avtal/ av Webbplats utveckling, samt byggd ny webbplats. Ordinarie tider för leverans av nya webbplatser/sajt/hemsida sker inom 7 dagar.

Vid försening av leverans av ovanstående tjänst skall SEOMEDIA meddela kunden om försening senast 5:e dagen, innan leverans datum.

Sen leverans räknas som 3 dagar efter överenskommen leverans datum.

Garanti tiden börjar gälla från den dag kunden får sin nya webbplats levererad. Inom 30 dagar ska kunden skriftligen via E-post meddela de eventuella brister och tekniska fel som kunden lägger märke till. Kunder får alltid nybyggda plattformens hand manual som innehåller information och beskrivningar om hur plattformen programmerats samt om grund inställningar.  I samband med leveransen får kunden garanti mall att fylla i vid eventuella fel och brister.

SEOMEDIA skall ges möjlighet till att åtgärda de fel/brister inom 7 arbetsdagar från att ha mottagit kundens felanmälan. Vid fall då SEOMEDIA dröjer flera dagar än överenskommen 7 dagars period, har kund rätt till ångra sitt köp.

Kunden har då rätt till full återbetalning av genomförd betalning som kunden gjorde till SEOMEDIA i samband med beställningen av nya plattformen.

Garantin gäller endast för de delar som brustit i tekniken som orsakats av SEOMEDIA. Oaktsamhet av kunden som orsakat teknisk fel hör inte till området garantiomfattning.

Dock är SEOMEDIA medveten om att tekniska fel, och oaktsamhet kan förekomma vid kundens nyfikenhet i att utforska nya webbplatsen/ plattformen.

SEOMEDIA hjälper alltid till att lösa dessa situationer genom professionell hjälp och stöd.

Vid handlingar som äventyrat SEOMEDIA`s säkerhet och affärsrykte har SEOMEDIA rätt till att neka kunder till support och stöd.

1.3 Digital Marknadsföring, Handledning, samt andra former av tjänster som kunder köper av oss, eller går i avtal om, gäller följande principer. 

Gäller för företag och privat aktörer

1.3.1 SEO (Sökmotoroptimering), SEM ( Sökmotormarknadsföring), övrigt annonserings, samt social media marknadsförings tjänster hör hit.

Handledning, samt utbildningstjänster tillhör området digital strategier & Digital Marknadsföring. För dessa tjänster gäller individuella prissättningar, samt avtal eller engångstjänster. Om inget avtal kommits överens mellan parter som är kunden/uppdragsgivare och Seomedia gäller villkoren och bestämmelser i detta villkor.

SEOMEDIA efter att analyserat möjligheterna om att få det mest önskade effekten av sina tjänster för sin kundens online plattorm, ger till kunden gratis offert med uppdragets innehåll. SEOMEDIA även på ett tydligt sätt förklarar för kunden möjligheterna och eventuella förväntade resultatet.

Speciella områden som sökmotoroptimering (SEO) är mycket beroende på kundens egna webbsajts förutsättningar.

Det finns faktorer som varken SEOMEDIA eller kunden själv kan påverka. Det kan handla om webbplatsens egenskaper, kodning, webbhotell val, och annat som är relaterad till kundens egna webbplatts.

Många gånger hjälper vi att förbättra eller helt få bort negativa faktorer som skulle minimera resultatet av SEO arbetet.

Många gånger finns det tillfällen då SEOMEDIA ej ska hjälpa till. SEOMEDIA åtgärdar/utför ej handlingar gällande webbplatsens tekniska grund, kodning, inställningar som har  göra med webbplatsens tekniska inom ramen SEO eller SEM. Dock kan vi konsultera kunden kring åtgärder som bidrar till positiv utveckling.

SEOMEDIA hjälper till med insatser som tillhör området Sökmotoroptimering.

SEOMEDIA tar heller inga risker med att optimera kundens webbhotell, eller utföra handlingar gällande tekniken kring kundens webbhotell om inte tjänsten tillhandahålls av SEOMEDIA. (Undantag om kunden skriftligen medger godkännande till handlingen, samt garanterar sig själv om att backuper finns (säkerhetskopior). Kan vi då hjälpa kunder att optimera webbhotell hastighet). Om kunden har tillgång till rätt panel.

Sökmotoroptimering är något som kräver nära samarbete med kunden/ webbplats administratören.

SEOMEDIA lovar aldrig mål som första plats/sida på google. Eller SEO effekt inom 1 vecka eller liknande orimliga falska förhoppningar.

Första sida/eller plats på sökmotorer är något som oseriösa skojare kör med inom vår branch. Vi tar avstånd från liknande företag och profiler inom vår branch.

Viktigaste för en webbplats eller för sidor av webbplatsen är ej att hamna på första sida eller topp med sökord som ingen på nätet söker, eller sökord som har alltför få sökvolym.

Det är endast knep som oseriösa typer lurar till sig kunder med.

SEOMEDIA är rädd om sina kunder, och deras värdefulla tid och budget. Därför är det ytterst viktigt för SEOMEDIA att alltid tala om för kunden på ett tydligt sätt, om någorlunda förväntad effekt. Effekten av SEOMEDIA`s insatser kring SEO är till stor del beroende av kundens inställning för samarbete, samt webbplatsens egna förutsättningar.

Vi levererar SEO med strategi som går ut på att synliggöra kundens webb för potentiella kunder, med topp placering. Alltså arbetar för fullt för att analysera och kartlägga säljande sökord. Vi optimerar uppdragsgivares webb för dessa sökord och ökar organisk trafik till uppdragsgivares webb. Organiska trafiken består av potentiella intresserade kunder som söker efter uppdragsgivarens tjänster och produkter. Vi garanterar en ökning med 100% effekt av försäljning och trafik inom samarbetstid med minst 4 månader. Relevant för SEO är samarbetstiden och innehåll med rätt strategi.

Relevant tid för märkbar resultat för SEO insatser brukar vara mellan 1-2 månader. Ibland kan tiden vara kortare då om egna webbplatsen har goda förutsättningar. 3 Månaden brukar kunder glädjas åt deras nya affärer och ökade försäljningar.

Dessa tider är utifrån de fall där allt teknisk kunnat åtgärdats och med minimala förhinder på vägen under SEO arbetet.

SEOMEDIA`s SEO strategier bygger på att nå rätt målgrupp som är relevant för kundens webbplats inriktning. Kundens webbplats ska synas för rätt målgrupp på topp.

Rätt målgrupp ska även surfa på kundens webbplats och utföra handlingar som att skicka E-post, ringa in till kunden, bli medlem, genomföra köp, registrera sig, aktiva, och många andra handlingar som uppfyller syftet med webbplatsens existens.

SEOMEDIA tar inget ansvar för kundens egna önsketänkande, utan SEOMEDIA på ett tydligt sätt beskriver för kunden alla insatser som behöver utföras. Analyser sker på 2 olika faser.

Egna webbplats analysen är något man alltid startar med. Nästa fas är att analysera marknaden samt målgruppen. Sedan analyseras lämpliga sökord att arbeta med (Vid sökordsoptimering).

Ovanstående insats sker ganska omgående, och brukar oftast är grunden till offert förslaget som SEOMEDIA lämnar till sina kunder tillsammans med arbetsbeskrivning.

Alltså åtgärdsplan lämnas tillsammans med offert/pris förslaget till kunden.

SEOMEDIA har inga bindningstider gällande sina digital marknadsförings tjänster förutom när kunder och Seomedia kommer överens om avtal. Då handlar det om att kunna tillgodose kundens behov av våra tjänster, samt kunna bidra till mer lönsamhet för kunden.

Seomedia utför tjänster för företag och privatpersoner även om dessa ej ingår i avtal. Vi arbetar både med avtal som är anpassade för kundens behov. Och vi arbetar med enstaka uppdrag.

Avtals tidens period samt omfattning framgår tydligt i det specifika avtal vi avtalar med våra kunder.

1.4 Gällande villkoren, bestämmelserna  kring Digital Marknadsföring  Handledning, samt andra former av tjänster som kunder köper av oss, eller ingår i avtal om, gäller följande principer. 

Med kund avses privatkunder, Företagskunder samt andra gällande punkten 1.3 samt 1.4 samt företag

Alltså gäller samma villkor och principer för både privatkunder och företag. Undantag finns då andra föreskrifter, lagar, produkt, tjänst beskrivningar framkommer att gälla. Undantag från det här avtalet kan finnas för företagskunder som ingått i avtal med  Seomedia. Då gäller avtalet helt/delvis beroende på föreskrifter från myndigheter och beroende på Sveriges andra gällande lagar.

Sökmotoroptimering (SEO), Sökmotormarknadsföring (SEM) Generella principer och innehåll som kunder oavsett företag, föreningar, privatpersoner bör ha kännedom om. Villkoret innehåller även föreskrifter som parter måste följa eller vara införstådda kring.

Sökmotoroptimering har syfte att förbättra webbplatsens och dess sidor prestanda och användarupplevelser för besökare. Webbplats och andra typer av online plattform optimeras utifrån Sökmotorkvalifikationer. 

Seomedia bygger ej om, ändrar ej kodning, koder, design för webbplatser som omfattas av SEO tjänster, uppdraget. En tydlig gränsdragningslista presenteras alltid till våra kunder.

Att sökmotorn, belönar med olika placeringar är inget vi kan på något sätt påverka. Principen är att ju mer webbplatsen i fråga kan optimeras på rätt sätt kommer den att få bättre placering. SEO handlar ej om 1 sida placering som många andra så kallade SEO företag påstår sig att kunna erbjuda. Dock kan vi garantera ökat synlighet med flera kunder, så länge våra optimeringar ej förhindras eller så länge samarbete fungerar med kunder under SEO uppdrag. Vi utför optimeringar som krävs för att kunna finnas online. Våra SEO tjänster går ut på resultat med långvariga effekter.  

Adwords annonsering avtal upprättas utifrån kundens behov och önskemål. Avtal innehåller villkor för att skapa trygghet för kunden och SEOMEDIA ekonomisk och trygghet kring levererade adwords kampanjer.

Kampanjernas omfattning och innehåll arbetas fram efter att kunden betalat in överenskommen summa som är Seomedia arvode samt start avgift för tjänsten. Om kunden önskar att Seomedia hanterar adwords konto med budget ansvar betalar kunden även in överenskommen budget summan tillsammans med fakturan. Efter förskottsbetalningen påbörjas heltidsarbete kring adwords kampanjerna. Vissa fall kan kampanjer komma igång efter att muntligt eller skriftligt överenskommelse sker med kunder om villkor för tjänsten.

Ångerrätt/ Avtalsbrott/bedrägeri 

Ångerrätt kan ej tillämpas för påbörjade Adwords och SEO & SEM tjänster. Detaljerna kring villkor och ansvar finns för varje individuell avtal som är skriftligt, muntligt eller digitalt accepterad i form av sms och e-post. När en part tagit emot ett avtal som denne öppnat som är då skyddat räknas den som underskrivet och accepterad av andra parten om parten fortsätter att följa någon del i avtalet. DVS. att man följer den del som gynnar ena parten, men helt plötsligt avbryter avtalet utan förvarning, eller vägrar uppfylla villkor som betalning. Däremot om parten som tagit emot avtalet och har invändningar efter kring avtalet och begär ändringar ska det på tydligt sätt framgå och strykas i avtalet. Tidsförlusten och ekonomiska resurser som ägnats åt kan ej återfås av Seomedia. Därför ser vi allvarligt på avtalsbrott, och bedrägeri. Vi skickar vidare obetalda fakturor till vår inkasso partner som sköter juridiska delen med indrivningen. Oftast skickar vi med bevisbörda för att underlätta vår inkasso partner med sitt arbete. Avtalsbrott och bedrägeri utreds av vår säkerhets och juristrådgivare. Juristrådgivaren avgör om fall tas till svensk domstol för skador som orsakats för Seomedia.

Kund/part/uppdragsgivare oavsett befattning, blir skyldig till avtalsbrott och processen drivs vidare till rättsväsen då part i fråga beställer en tjänst genom att godta offert och låta SEOmedia börja arbetet. Eller skriftligen, muntligen, eller via annan kommunikation har handlingar där avsikten är att lura till sig gratis marknadsföring, eller tips och konsultation, eller på något sätt utnyttjar vår tjänst utan att betala eller utför handling som exempel att ej tar ansvar kring avtal och överenskommen villkor (räknas detta handling som bedrägeri).

Följer vi process enligt nedan.

1. Part Faktureras för nerlagd tid. Tim taxa, utlägg, och startavgift utan avtal.

2. 15 till 30 dagar förfallen tid för fakturan avvaktas. Om betalning ej sker inom angiven tid gör man kartläggning kring kundens avsikt med oansvarige handlingen.

3. Fakturan skickas till Inkasso och indrivningsåtgärder tas från vår samarbetande inkassobolag. Samtidigt skickas ärendet till domstol för bedrägeri och skadeståndsyrkan i det fall skada har uppkommit för SEOMEDIA.

4. Andra inom vår egen bransch varnas för företagets oansvarige handlingar. Även andra plattformar och organisationer får ta del av bevisning och ärendets innehåll. Beroende på domstolsprocessen.  (om fallet gäller en privatperson följes försiktighet i de punkter personuppgiftslagen väger tyngre).

Detta görs i ramen inom demokratiskrättigheter för att upplysa allmänheten. Syftet är att kvalitetssäkra e-handeln och förhindra att andra drabbas för liknande oseriösa bedrägeri försök. Det görs alltid med tydliga bevisning med Seomedia varumärkets underskrift vid liknande publikationer.

 2.1 Webbhotell, Dedicated Server, DNS, Webbutvecklingsplattform tjänster

SEOMEDIA utformar tjänsterna utifrån kundens behov. SEOMEDIA har ansvar att uppfylla de egenskaper och utbud enligt beskrivningar för tjänsterna, eller enligt överenskommelse med kunden. SEOMEDIA ansvarar för support & underhåll av Webbhotell, Dedicated Server, DNS och webbplatformar som SEOMEDIA hyr ut.

Likaså ansvarar SEOMEDIA att dessa tjänster uppfyller säkerhetskrav online. SEOMEDIA ansvarar för att kunden i trygghet ska förvara filer, dokument, och övrig e-material i säkerhet.

Kryptering och övrig säkerhets kvalificering är uppfyllt på alla möjliga sätt. Det är vad SEOMEDIA garanterar sina kunder.

Kund har ansvar för att inte äventyra säkerhetsegenskaperna av ovanstående tjänster. Likaså har kunden ansvar för att inte äventyra säkerheten genom felhantering av känsliga uppgifter som lösenord och liknande information som skulle kunna möjliggöra intrång.

Tjänsterna skall användas för olika företags online närvaro, eller privat kundernas online närvaro.

All form av handling som är ett brott enligt svenska lagar polisanmäls och kontot spärras av direkt.

Innehållet i kontot lagras i säkerhet och övergår till SEOMEDIAs ansvar i att bevara i säkerhet tills åklagarmyndigheten begär tillgång för en utredning. 

Dessa handlingar är specificerade enligt följande. Bedrägeri och annan oredlighet,  förfalskningsbrott,  brott mot Sveriges säkerhet.

Övriga brott som Hatbrott, Barnpornografisk innehåll,  övriga pornografiska innehåll.

3.1 Betalning Priser anges i form av exklusive moms för företag. Priser anges inklusive moms för privat kunder.

SEOMEDIA samarbetar med Payson betallösningar Visma och Eurofinans kring inkasso och fakturering.

Vanligaste formen av betalsätt är kortbetalning/bankbetalning. Överföring via bank, Paypal betal, faktura & delbetalning.

Principen för SEOMEDIA är att man påbörjar sina insatser efter att kund genomfört betalning av tjänsten.

I vissa fall kan annan överenskommelse ske mellan kund och SEOMEDIA gällande betalningsplan. 

4.1 ETIK & Ansvar 

SEOMEDIA är medveten om kundens rättigheter och skyldigheter.

SEOMEDIA skyddar kundens personuppgifter på ett säkert sätt enligt datainspektionens föreskrifter. Seomedia sparar/ hanterar endast uppgifter som är nödvändiga att ha för att kunna utföra uppdrag vi åtar oss. Uppgifter som inte fyller ett viktigt syfte som inte är relaterade till våra tjänster raderas bort ur vår kunddatabas. Likaså raderas omedelbart all data gällande kunder omedelbart vid avklarat uppdrag. Undantag gäller för viss uppgifter för att vara kunder behjälpliga. 

Även uppgifter och information som uppkommer eller kunden själv väljer att dela med oss tillexempel företags strategier bevaras av oss om kunden och Seomedia anser att det har betydelse för uppdraget Seomedia utför.  Vi bevarar alla dessa känsliga uppgifter i säkerhet. 

Konkurrens

Seomedia tar ej marknadsförings uppdrag, likaså utför ej tjänster som SEM, SEO och andra tjänster som bidrar till tillväxt, från företag som bedriver verksamhet inom marknad som annan redan befintlig kund. Undantag finns om bedömningar påvisar att direkt konkurrens ej finns mellan befintliga kunden och tredjepart blivande kunden. Konkurrenter är företag som geografisk är nära, och har samma målgrupp som sina potentiella kunder. Konkurrenter är företag som är listade under samma sida på sökmotorn. Beroende på befintliga kundens avtal, eller tjänsternas omfattning kan undantag göras i det fall Seomedia bedömer att risk ej finns för att någon av företagen ska drabbas, eller förlora sin redan befintliga marknad som skulle orsakas av våra insatser.

All form av falska ryktesspridning om SEOMEDIA, samt all form av handlingar som skulle riskera att SEOMEDIA utsätts för falska ohederliga anklagelser tas vidare till domstol. 

SEOMEDIA

Företaget har tjänster inom hela norden.

Vi finns tillgängliga via E-post/ Telefon under kontorstid, sms, samt eget online plattform.

Företaget har kontor i Stockholm. Kundbesök endast med tidsbokning.

Seomedia har mobilteam som kan åka ut till kunder i hela Stockholm, Uppsala och Västerås.

I vissa fall kan vi ordna möten samt föreläsningar på hotell/ konferensanläggningar runt i landet. 

SEOMEDIA använder eget online mötesplattform för att vara effektiv.

 

Vill du besöka oss i Stockholm? Boka tid med oss på telefon.

Vill du veta mer om SEObyrå Seomedia? Klicka Här

Så här skyddar vi dina uppgifter! Läs mer om vilka rutiner Seomedia har kring GDPR

 

 

 

 

GENOM ATT BESTÄLLA/ ingå i avtal GODKÄNNER DU VILLKOREN!